2018. jan 02.

Az igazi János vitéz

írta: Cabe Ferrant
Az igazi János vitéz

jv-vatikan.jpgA Vatikáni Múzeumban, a Salone Sistino után következő hosszú nyugati folyosó falán, VII. Pius pápaságának epizódjait örökítették meg. Az utolsó teremben látható az a jelenet, amikor a napóleoni fogságból visszatérő pápát köszönti Róma népe. A pápa hintója mögött feltűnik egy magyar huszár alakja. A huszárt Horváth Nepomuki Jánosnak hívták, a Radetzky-huszárezred tisztje volt.

A ráckevei régi temetőben járva fura útjelző táblán akadhat meg az arra sétáló szeme: János vitéz sírja felé mutat egy nyíl… Ahol egy félbetört oszloppal megjelölt síremlék áll. Rajta a felirat: Itt nyugszik Horváth Nepomuki János, rangjai és kitüntetései szép hosszan felsorolva. És a derék polgár értetlenül áll. Petőfi Sándor mesehőse János vitéz valóban élt?

Mert néha a legendáknak, népmeséknek igenis van valóságalapja...

horvath_nepomuki_janosv.jpg

Horváth Nepomuki János

A régi ráckevei matrikula szerint 1774. május 10-én született Piringer János, apja Piringer Pál, édesanyja Gáspár Magdolna. A gyermek hamarosan félárvaságra került, elveszítette édesapját. A megözvegyült édesanya, a gyászév letelte után ismét férjhez ment, ezúttal nemes Horváth János megyei perceptorhoz. Az édesanya kikötése volt, hogy a házasságkötéssel egyidejűleg a kis Jánost adoptálja a férje. Így lett Piringer Jánosból Horváth Nepomuki János.

És hogy a meséből Iluska se maradjon ki, bár a valóságban: Juliska.

Édesanyja hamarosan meghalt gyermekszüléskor. A megyei perceptor úr meg nem bizonyult valami fényes nevelőapának – bár ebbe tán megözvegyülése is szerepet játszott -, duhaj, részegeskedő életmódjával gyorsan elverte csekélyke vagyonát, aztán, a gyereket mindközönségesen „ottfelejtve” odébb állt Ráckevéről. Azért vannak – és voltak – jószándékú emberek! Az elhagyott kisfiút anyai nagybátyja, Piringer György vette magához. Elfér az árva is a kislánya, Juliska mellett! Az iskoláztatásáról is gondoskodott, a gyerek Ráckevén tanult, majd Szőnyi Pál szabómesternél lett inas, később segéd.

Ez bizony elég messze van a mi Sándorunknál emlegetett juhászbojtárságtól, de kérem, azért költői szabadság is van a világon!

A két együtt felnőtt gyerek tán egymásra is talált volna, ha közbe nem szól az emberek életébe gyakran belealkalmatlankodó történelem. 1793-ban kitört a nagyként emlegetett francia forradalom, XVI. Lajos királyt lefejezték a jakobinusok, ez pedig nem annyira tetszett kollégáinak, Európa többi uralkodójának.

Nem jó az ilyesmiből rendszert csinálni – vélhették és forradalmi Franciaország ellen koalíció szerveződött, melynek természetesen részese volt I. Ferenc, osztrák császár is. Márpedig, azokban az időkben, ha a császárnak katona kellett, akkor nem volt apelláta, a birodalom valamennyi részéről toboroztak. Ráckevének például három lovas huszárt kellett kiállítania a saját költségén. A szabó céh javaslatára került Horváth N. János az I. huszárezredbe, 12 éves szolgálatot vállalva a városért. Hogy vállalásában mennyi lehetett az önkéntes szándék, mennyi a kényszer, az utólag nem tudni, de az bizonyos, hogy a 19 éves fiatalember fájó szívvel hagyta ott Juliskát, erről az 1845-ben írt végrendelete is árulkodik.

És az ifjú szabólegény tehetséges katonának bizonyult.

Ezredével Észak-Itáliába került, itt gyorsan megtanult németül, olaszul, franciául. A ranglétrán is hamar emelkedett 1794-ben már káplári rangot viselt. 1798-ban helyezték át Horváth N. Jánost a Radecky-ezredhez. 1799-től meg sorra jöttek a csaták…

janosvitez-diszkut.jpg

János vitéz-díszkút - Ráckeve, Szent István tér (Markolt György, 1999; Szoborlap.hu)

Az első marengói csatában súlyosan megsebesült, amikor testével védte Alvinczy tábornokot. Hősiességéért megkapta az Ezüst Vitézségi Érmet. A második marengói ütközetben ismét hősies bátorságot tanúsított, aminek eredményeként megkapta a strázsamesteri rangot, majd alhadnaggyá léptették elő.

De közben Napoleon sem tétlenkedett: a francia hadsereg abban az időben megállíthatatlannak tűnt. 1809 májusában bevonultak Bécsbe, két nappal később már magyar földön jártak. Horváth N. János ezredével ott verekedett június 14-én a vesztes győri csatában.

Napoleon teljesen át akarta rajzolni Európa térképét és ez részben sikerült is neki. A pápával már 1808-ban összekülönbözött, mikor a franciák megszállták Rómát, majd egy laza mozdulattal, 1809-ben megszüntették az egyházi államot. VII. Pius pápa sem volt rest, kiközösítette Napóleont az egyházból. A válasz hamarosan meg is érkezett: 1810-ben szenátusi határozattal kimondták, hogy a Francia Birodalom második fővárosa Róma, és római király címmel Napóleon fiát ültették a trónra, a pápát Svájcba száműzték.

Aztán fordult a kocka. 1812-től kezdtek rossz idők járni a franciákra, Napoleonra. 1813-tól már francia földön zajlott a háború. És jött a „Népek csatája”, a lipcsei csata. Napóleon hatalmas vereséget szenvedett.

Az újabb hadjáratban Horváth N. János már kapitányként vett részt, önálló lovasszázad élén. Katonai érdemeiért ekkor kapta meg az Armadia Keresztje kitüntetést.

1814 márciusában – nemzetközi nyomásra – Napóleon visszahelyezte a pápát a jogaiba. A francia követ előzetesen jelezte, hogy a pápát napokon belül átadják a határ mellett szolgáló Radeczky ezred „fiók strázsájának”. Ez a „fiók strázsa” Horváth N. János lovasszázada volt. A század két nap alatt kelt át az Alpokon a pápát kisérve.

Az azóta is mesélt történet szerint, a 72 éves pápa az Alpokon átvezető havas útszakaszon reszketett a hidegtől. Horváth N. János saját köpönyegét és mentéjét terítette az alvó pápára, hogy megkímélje az öregurat. Ezt a jelenetet a vatikáni könyvtár folyosóján ma is látható falfestmény örökíti meg, melyen a hintóban alvó VII. Pius fehér huszárköpennyel van letakarva. Körülötte mentében lévő huszárok lovagolnak, csak egyikőjükön nincs dolmány és mente.

Az egyházi vezetők és Róma lakossága hálás tisztelettel fogadta a magyar huszárokat. A pápa díszlakomát adott tiszteletükre. Őszentsége az ezrednek zászlót adományozott, Horváth N. János pápát kísérő küldetésének híre kelt egész Európában.

jv-emlektabla.jpg

Hősünket sorra halmozták el kitüntetésekkel, megkapta az ezüst sarkantyús csizmát, majd Nápolyban a királytól átvehette a Szicíliai Aranykereszt kitüntetést. 1845-ben íródott végrendeletében az ezüstsarkantyús csizmát hajdani Juliskája fiának hagyományozta, a kitüntetésekkel kapcsolatban pedig úgy rendelkezett, hogy síremlékére véssék fel a Krisztus Keresztet, a Szicíliai Keresztet és az Ármádia Keresztjének másolatát.

1814 júliusában az ezredét visszarendelték az osztrák-francia határra. A távozó ezred tisztjeit a pápa audiencián fogadta, Horváth N. Jánost pedig a Krisztus Rend Gyémánt Csillag rendjellel tüntette ki. Ez a pápa által személyesen adományozható legmagasabb kitüntetés.

Aztán elbukott Napoleon…

Horváth N. János is megelégelte már a 22 évi katonai szolgálatot és nyugdíjazását kérte. 41 esztendősen, hintón tért szülővárosába, Ráckevére. Elsőként Juliskát kereste… Ő azonban a hosszú évek alatt férjhez ment Gáspár János vízimolnárhoz és szeretettel nevelte szintén János névre hallgató fiát. A régi szerelemből nem lehetett más, mint barátság. De az kitartott életük végéig…

Ráckevén házat, földet vásárolt, asszony azonban nem akadt. Ez is belejátszhatott, hogy 1824-ben ismét uniformist öltött a császár hívására és főkapitányi rangban a testőrségben vállalt szolgálatot.

A gárdánál tizenegy évet szolgált még, majd hatvanegy éves korában végleg búcsút mondott a katonaéletnek. Letelepedhetett volna bárhol, de a szíve hazahúzta Ráckevére. Ettől kezdve már csak emlékeinek élt. 73 esztendős korában 1847. február 7-én hunyt el.

jv-sirko-2.jpg

Forrás: Kisgyörgy Zoltán - Ki volt János vitéz?; Benkéné Jenőffy Zsuzsanna - VII. Piusz pápa magyar huszár megmentői; Érszegi Márk Aurél - Élő kövek; 3szek.ro; Montazsmagazin.hu; Tudatossagesmosoly.blogspot.hu; Albar.lapunk.hu; Wikipédia; Blog.xfree.hu;

Szólj hozzá

Fősodor Tán történelem